Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2009-09-08 12:56:39
Size: 6830
Editor: ?umarzuki
Comment:
Revision 7 as of 2009-09-08 13:01:39
Size: 6842
Editor: ?umarzuki
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 61: Line 61:
||<style="width: 33%;text-align: left; border: 0px hidden">{{attachment:Portal/IDB/icon-news-32x32.png}} [[ms/News|Berita]]||<style="width: 33%;text-align: center; border: 0px hidden">{{attachment:Portal/IDB/icon-community-32x32.png}} [[Community]]||<style="width: 33%;text-align: right; border: 0px hidden">{{attachment:Portal/IDB/icon-moinmoin-32x32.png}} [[DebianWiki|Contribute to Wiki]]|| ||<style="width: 33%;text-align: left; border: 0px hidden">{{attachment:Portal/IDB/icon-news-32x32.png}} [[ms/News|Berita]]||<style="width: 33%;text-align: center; border: 0px hidden">{{attachment:Portal/IDB/icon-community-32x32.png}} [[ms/Community|Komuniti]]||<style="width: 33%;text-align: right; border: 0px hidden">{{attachment:Portal/IDB/icon-moinmoin-32x32.png}} [[DebianWiki|Contribute to Wiki]]||

DebianLenny 5.0 is Out!

DebianWiki telah dinaiktaraf. Baca Terbaru

Lenny telah dikeluarkan!

Muaturun

Panduan pemasangan

Nota pelepasan
- Berita (i386, ...)
- Nota naiktaraf (i386, ...)
- Isu-isu berpotensi (i386, ...)

Nota minit terakhir:
- RalatPortal/IDB/icon-news-32x32.png Berita

Portal/IDB/icon-community-32x32.png Komuniti

Portal/IDB/icon-moinmoin-32x32.png Contribute to Wiki

Debian
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png Quick Introduction
Portal/IDB/icon-install-32x32.png Quick Install
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Quick Package

Users
Portal/IDB/icon-display-32x32.png Desktop
Portal/IDB/icon-application-32x32.png Software
Portal/IDB/icon-device-32x32.png Hardware

Administrators
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Command Line
Portal/IDB/icon-system-32x32.png System Administration
Portal/IDB/icon-network-32x32.png Network Services

Developers
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Debian Development
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png Programming
Portal/IDB/icon-development-32x32.png Tools

Wiki ini adalah sumber sokongan dan dokumentasi projek Debian. Seperti kebanyakan wiki, akan sentiasa ada perubahan dan kami mengalu-alukan sumbangan anda (Portal/IDB/bouton-edit.png).

Kamu juga boleh berbincang mengenai halaman ini.

Jika kamu ingin cari sesuatu, cuba halaman carian.

Lihat DebianWiki/Contact jika kamu perlu menghubungi orang yang menjalankan wiki ini.