Differences between revisions 19 and 20
Revision 19 as of 2009-11-01 12:21:32
Size: 6876
Editor: ?umarzuki
Comment:
Revision 20 as of 2009-11-01 12:22:20
Size: 6876
Editor: ?umarzuki
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 64: Line 64:
||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Debian'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png}} [[ms/DebianIntroduction|Pengenalan]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-install-32x32.png}} [[ms/QuickInstall|PasangCepat]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-apt-32x32.png}} [[ms/QuickPackageManagement|Pakej]] <<BR>>||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Pengguna'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-display-32x32.png}} [[ms/DesktopEnvironment|Desktop]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-application-32x32.png}} [[ms/Software|Perisian]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-device-32x32.png}} [[ms/Hardware|Perkakasan]] <<BR>>||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Pengurus'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png}} [[CommandLineInterface|ms/Arahan]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-system-32x32.png}} [[SystemAdministration|Pengurusan Sistem]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-network-32x32.png}} [[Network|Khidmat Rangkaian]] ||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Pembangun'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-debian-32x32.png}} [[DebianDevelopment|Pembangunan Debian]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-programming-32x32.png}} [[ProgrammingLanguage|Pengaturcaraan]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-development-32x32.png}} [[ProgrammingApplication|Alatan]]|| ||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Debian'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png}} [[ms/DebianIntroduction|Pengenalan]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-install-32x32.png}} [[ms/QuickInstall|PasangCepat]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-apt-32x32.png}} [[ms/QuickPackageManagement|Pakej]] <<BR>>||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Pengguna'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-display-32x32.png}} [[ms/DesktopEnvironment|Desktop]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-application-32x32.png}} [[ms/Software|Perisian]] <<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-device-32x32.png}} [[ms/Hardware|Perkakasan]] <<BR>>||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Pengurus'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png}} [[ms/CommandLineInterface|Arahan]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-system-32x32.png}} [[SystemAdministration|Pengurusan Sistem]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-network-32x32.png}} [[Network|Khidmat Rangkaian]] ||<style="background:#fff0f0;width: 25%;vertical-align: top">'''Pembangun'''<<BR>> {{attachment:Portal/IDB/icon-debian-32x32.png}} [[DebianDevelopment|Pembangunan Debian]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-programming-32x32.png}} [[ProgrammingLanguage|Pengaturcaraan]]<<BR>>{{attachment:Portal/IDB/icon-development-32x32.png}} [[ProgrammingApplication|Alatan]]||

DebianLenny 5.0 is Out!

DebianWiki telah dinaiktaraf. Baca apa yang terbaru

Lenny telah dikeluarkan!

Muaturun

Panduan pemasangan

Nota pelepasan
- Berita (i386, ...)
- Nota naiktaraf (i386, ...)
- Isu-isu berpotensi (i386, ...)

Nota minit terakhir:
- RalatPortal/IDB/icon-news-32x32.png Berita

Portal/IDB/icon-community-32x32.png Komuniti

Portal/IDB/icon-moinmoin-32x32.png Sumbang kepada Wiki

Debian
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png Pengenalan
Portal/IDB/icon-install-32x32.png PasangCepat
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Pakej

Pengguna
Portal/IDB/icon-display-32x32.png Desktop
Portal/IDB/icon-application-32x32.png Perisian
Portal/IDB/icon-device-32x32.png Perkakasan

Pengurus
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Arahan
Portal/IDB/icon-system-32x32.png Pengurusan Sistem
Portal/IDB/icon-network-32x32.png Khidmat Rangkaian

Pembangun
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Pembangunan Debian
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png Pengaturcaraan
Portal/IDB/icon-development-32x32.png Alatan

Wiki ini adalah sumber sokongan dan dokumentasi projek Debian. Seperti kebanyakan wiki, akan sentiasa ada perubahan dan kami mengalu-alukan sumbangan anda (Portal/IDB/bouton-edit.png).

Kamu juga boleh berbincang mengenai halaman ini.

Jika kamu ingin cari sesuatu, cuba halaman carian.

Lihat Hubungi jika kamu perlu menghubungi orang yang menjalankan wiki ini.