Differences between revisions 14 and 15
Revision 14 as of 2009-09-30 12:09:14
Size: 6864
Editor: ?umarzuki
Comment:
Revision 15 as of 2009-10-07 13:37:07
Size: 6872
Editor: ?umarzuki
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 72: Line 72:
||Lihat [[DebianWiki/Contact]] jika kamu perlu menghubungi orang yang menjalankan wiki ini.|| ||Lihat [[DebianWiki/Contact|Hubungi]] jika kamu perlu menghubungi orang yang menjalankan wiki ini.||

DebianLenny 5.0 is Out!

DebianWiki telah dinaiktaraf. Baca apa yang terbaru

Lenny telah dikeluarkan!

Muaturun

Panduan pemasangan

Nota pelepasan
- Berita (i386, ...)
- Nota naiktaraf (i386, ...)
- Isu-isu berpotensi (i386, ...)

Nota minit terakhir:
- RalatPortal/IDB/icon-news-32x32.png Berita

Portal/IDB/icon-community-32x32.png Komuniti

Portal/IDB/icon-moinmoin-32x32.png Sumbang kepada Wiki

Debian
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png Pengenalan
Portal/IDB/icon-install-32x32.png PasangCepat
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Pakej

Users
Portal/IDB/icon-display-32x32.png Desktop
Portal/IDB/icon-application-32x32.png Perisian
Portal/IDB/icon-device-32x32.png Perkakasan

Administrators
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Arahan
Portal/IDB/icon-system-32x32.png Pengurusan Sistem
Portal/IDB/icon-network-32x32.png Khidmat Rangkaian

Developers
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Pembangunan Debian
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png Pengaturcaraan
Portal/IDB/icon-development-32x32.png Alatan

Wiki ini adalah sumber sokongan dan dokumentasi projek Debian. Seperti kebanyakan wiki, akan sentiasa ada perubahan dan kami mengalu-alukan sumbangan anda (Portal/IDB/bouton-edit.png).

Kamu juga boleh berbincang mengenai halaman ini.

Jika kamu ingin cari sesuatu, cuba halaman carian.

Lihat Hubungi jika kamu perlu menghubungi orang yang menjalankan wiki ini.