Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2009-09-08 04:14:37
Size: 6824
Editor: ?umarzuki
Comment:
Revision 2 as of 2009-09-08 12:13:31
Size: 6819
Editor: ?umarzuki
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 54: Line 54:
||<style="border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top">Nota minit terakhir: ~-<<BR>>- ''[[http://www.debian.org/releases/lenny/errata|The errata]]''-~|| ||<style="border:0 hidden;background:#fff0f0;vertical-align: top">Nota minit terakhir: ~-<<BR>>- ''[[http://www.debian.org/releases/lenny/errata|Ralat]]''-~||

DebianLenny 5.0 is Out!

DebianWiki telah dinaiktaraf. Baca what's new

Lenny telah dikeluarkan!

Muaturun

Panduan pemasangan

Nota pelepasan
- Berita (i386, ...)
- Nota naiktaraf (i386, ...)
- Isu-isu berpotensi (i386, ...)

Nota minit terakhir:
- RalatPortal/IDB/icon-news-32x32.png News

Portal/IDB/icon-community-32x32.png Community

Portal/IDB/icon-moinmoin-32x32.png Contribute to Wiki

Debian
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png Quick Introduction
Portal/IDB/icon-install-32x32.png Quick Install
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Quick Package

Users
Portal/IDB/icon-display-32x32.png Desktop
Portal/IDB/icon-application-32x32.png Software
Portal/IDB/icon-device-32x32.png Hardware

Administrators
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Command Line
Portal/IDB/icon-system-32x32.png System Administration
Portal/IDB/icon-network-32x32.png Network Services

Developers
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Debian Development
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png Programming
Portal/IDB/icon-development-32x32.png Tools

Wiki ini adalah sumber sokongan dan dokumentasi projek Debian. Seperti kebanyakan wiki, akan sentiasa ada perubahan dan kami mengalu-alukan sumbangan anda (Portal/IDB/bouton-edit.png).

Kamu juga boleh berbincang mengenai page ini.

Jika kamu ingin cari sesuatu, cuba the find page.

Lihat DebianWiki/Contact jika kamu perlu menghubungi orang yang menjalankan wiki ini.