Debian 11 (bullseye) dilepaskan


2024-02-10: Debian 12.5 (kemaskini untuk bookworm) telah keluar
2019-07-06: Debian 10 (bookworm) telah keluar
2017-06-17: Debian 9 (stretch) telah keluar
2015-04-25: Debian 8 (jessie) telah keluar

Debian Releases
Download
Panduan pemasangan
Nota-nota keluaran
Terbaharu (amd64)
Nota-nota naiktaraf (amd64)
Isu-isu yang perlu diambil perhatian (amd64)
RalatDebian
Portal/IDB/icon-news-32x32.png Berita
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png Pengenalan
Portal/IDB/icon-install-32x32.png Pemasangan
Portal/IDB/icon-community-32x32.png Komuniti

Pengguna
Portal/IDB/icon-display-32x32.png Desktop
Portal/IDB/icon-application-32x32.png Perisian
Portal/IDB/icon-device-32x32.png Perkakasan
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Pengurusan pakej

Pengurus
Portal/IDB/icon-system-32x32.png Pengurusan Sistem
Portal/IDB/icon-network-32x32.png Servis Rangkaian
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Antaramuka Baris Arahan

Pembangun
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Pembangunan Debian
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png Pengaturcaraan
Portal/IDB/icon-development-32x32.png Peralatan

Wiki ini adalah sumber sokongan dan dokumentasi untuk projek Debian. Wiki ini boleh disunting oleh sesiapa sahaja dan kami memerlukan sumbangan anda untuk menjadikan wiki ini lebih baik.

Untuk memudahkan carian anda: CariLaman | IndeksKata | IndeksTajuk | Perubahan | LamanRawak

Lihat WikiDebian/Hubungi jika anda perlu menghubungi orang yang menguruskan wiki ini. Status penghijrahan wiki.


CategoryProjectNews