Translation(s): عربية - English - Español - فارسی (Persian) - Français - Italiano - 한국어 - Русский - Svenska - 简体中文


دلیل اصلی این که دبیان یک توزیع لینوکسی قدرتمند است به مدیریت بستهٔ آن بر می‌گردد. همه‌چیز در دبیان – هر برنامه، هر جزء – همه‌چیز – در یک بسته تعبیه شده است.

بسته‌های نرم‌افزاری زیادی برای دبیان در دسترس هستند - از کرنل لینوکس گرفته تا بازی‌ها. و تعداد آن‌ها با هر انتشار در حال افزایش است.

سامانهٔ مدیریت بستهٔ Apt (مخفف Advanced Package Tool) مجموعه‌ای از ابزارها برای بارگیری، نصب، برداشتن، به‌روز رسانی، پیکربندی و مدیریت بسته‌های دبیان است، و بنابراین تمام بسته‌های نصب شده روی یک سامانهٔ دبیان.

نصب، حذف و به‌روزرسانی نرم‌افزار

برای مدیریت نرم‌افزار نصب شده, از یک مدیر بسته استفاده کنید:

پیکربندی

مستندات بسته‌های دبیان

مدیریت مخزن

بسته‌بندی

همچنین ببینید

صفحات ویکی

تمام صفحات ویکی مربوط به مدیریت بسته:


CategoryPortal | CategorySystemAdministration | CategoryPackageManagement | CategorySoftware