دبان 11 (bullseye) منتشر شد


2024-02-10: دبیان 12.5 (bookworm) منتشر شد
2019-07-06: دبیان 10 (bullseye) منتشر شد
2017-06-17: دبیان 9 (stretch) منتشر شد
2015-04-25: دبیان 8 (jessie) منتشر شد

انتشارهای دبیان
بارگیری
راهنمای نصب
یادداشت‌های انتشار
چیزهای جدید (amd64)
یادداشت‌های ارتقا (amd64)
مسائلی که باید از آن‌ها آگاه باشید (amd64)
Errataدبیان
Portal/IDB/icon-news-32x32.png خبرها
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png معرفی
Portal/IDB/icon-hdd-32x32.png روش نصب
Portal/IDB/icon-community-32x32.png جامعه

کاربران
Portal/IDB/icon-display-32x32.png میزکار
Portal/IDB/icon-application-32x32.png نرم‌افزار
Portal/IDB/icon-device-32x32.png سخت‌افزار
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png مدیریت بسته‌ها

مدیران
Portal/IDB/icon-system-32x32.png مدیریت سیستم
Portal/IDB/icon-network-32x32.png سرویس‌های شبکه
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png رابط خط فرمان

توسعه‌دهندگان
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png توسعه دبیان
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png برنامه‌نویسی
Portal/IDB/icon-development-32x32.png ابزارها

این ویکی، یکی‌از منابع پشتیبانی و توسعه مستندات پروژه دبیان است. همانند سایر ویکی‌ها، این ویکی نیز توسط همه قابل ویرایش می‌باشد و برای بهتر کردن آن به مشارکت شما نیاز داریم.

برای یافتن راه خود: جستجو | WordIndex | TitleIndex | تغییرات اخیر | صفحه تصادفی

در صورت نیاز به تماس با افرادی که این ویکی را می‌گردانند، صفحه تماس را ببینید. وضعیت انتقال ویکی.


CategoryProjectNews