عربي (Arabiya) - Deutsch - Ελληνικά (Ellinika) - English - Español - Català - فارسی - Français - עברית (Hebrew) - Italiano - 日本語 - 한국어 - Polski - Português (Portugal) - Português (Brasil) - Русский - தமிழ்-(Tamil) - Українська - 简体中文 - 中文(繁) - (+)


http://www.debian.org/logos/openlogo-nd-50.png http://www.debian.org/Pics/debian.png

دبیان چیست؟

نام دبیان برای دو موضوع مختلف استفاده می شود:

پیوندها