Το Debian διαθέτει αρκετές πηγές ειδήσεων που προορίζονται για διαφορετικά "ακροατήρια":

Νέα για όλους

Ειδήσεις του Debian (και Ανακοινώσεις)

Κύριες ειδήσεις και πολύ σημαντικές αλλαγές στο Σχέδιο (1 φορά τον μήνα)
. www.debian.org/News

Debian Project News

Ένα δελτίο ειδήσεων για την κοινότητα του Debian (κάθε 2 εβδομάδες).
. www.debian.org/News/project (contribute).

Security Advisories

Αναγγελλίες ασφαλείας σχετικές με τα πακέτα του Debian.
. www.debian.org/security, για τις λίστες debian-security-announce και debian-testing-security-announce

DebianTimes

Μια συγκεντρωτική πηγή ειδήσεων απευθυνόμενη στους χρήστες του Debian
. times.debian.net.

Νέα για όσους συνεισφέρουν στο Debian

#debian-devel IRC :: Τρέχοντα θέματα του καναλιού IRC σχετικά με το Σχέδιο Debian και το Debian/Unstable
. #debian-devel το αντικείμενό του διατίθεται επίσης στο DevelopersCorner.

debian-devel-announce

Ανακοινώσεις για τους "προγραμματιστές" (για παράδειγμα αλλαγές πολιτικής, σημαντικά θέματα για την έκδοση του Debian, νέα των ομάδων)
. http://lists.debian.org/debian-announce/ (contribute).

Δείτε επίσης