Κυκλοφόρησε το Debian 10 "buster"


2024-02-10: Κυκλοφόρησε το Debian 12.5 (bookworm)
2024-02-10: Κυκλοφόρησε το Debian 11.9 (αναβάθμιση για το bullseye)
2017-06-17: Κυκλοφόρησε το Debian 9 (stretch)
2015-04-25: Κυκλοφόρησε το Debian 8 (jessie)
2013-05-04: Κυκλοφόρησε το Debian 7 (wheezy)

Εκδόσεις του Debian
Μεταφόρτωση
Οδηγός Εγκατάστασης
Σημειώσεις Έκδοσης
Τι έχει αλλάξει; (amd64)
Σημειώσεις Αναβάθμισης (amd64)
Ζητήματα που πρέπει να γνωρίζετε (amd64)
ΠαροράματαDebian
Portal/IDB/icon-news-32x32.png ?Νέα
Portal/IDB/icon-presentation-32x32.png Εισαγωγή
Portal/IDB/icon-install-32x32.png Εγκατάσταση
Portal/IDB/icon-community-32x32.png ?Κοινότητα

Για Χρήστες
Portal/IDB/icon-display-32x32.png Περιβάλλον Επιφάνειας Εργασίας
Portal/IDB/icon-application-32x32.png ?Λογισμικό
Portal/IDB/icon-device-32x32.png ?Υλικό
Portal/IDB/icon-apt-32x32.png Διαχείριση Πακέτων

Για Διαχειριστές
Portal/IDB/icon-system-32x32.png Διαχείριση Συστήματος
Portal/IDB/icon-network-32x32.png Δικτυακές Υπηρεσίες
Portal/IDB/icon-terminal-32x32.png Διεπαφή Γραμμής Εντολών

Για Προγραμματιστές
Portal/IDB/icon-debian-32x32.png Η ανάπτυξη του Debian
Portal/IDB/icon-programming-32x32.png Προγραμματισμός
Portal/IDB/icon-development-32x32.png Εργαλεία

Tο παρόν wiki είναι μια υποδομή υποστήριξης και τεκμηρίωσης για το Σχέδιο Debian. Καθεμία/καθένας μπορεί να το επεξεργαστεί και πραγματικά χρειαζόμαστε την συνεισφορά σας για να το βελτιώσουμε.

Για να βοηθηθείτε στην πλοήγησή σας: FindPage | WordIndex | TitleIndex | RecentChanges | RandomPage

Δείτε τη σελίδα ?DebianWiki/Επικοινωνία αν χρειάζεστε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους αυτού του wiki. Για την κατάσταση μετάβασης: migration status.


CategoryProjectNews