Τί είναι το Debian

To όνομα Debian χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει 2 διαφορετικά πράγματα:

Σύνδεσμοι