Differences between revisions 9 and 10
Revision 9 as of 2005-12-07 18:44:42
Size: 3468
Editor: MiguelGea
Comment:
Revision 10 as of 2009-03-16 03:31:49
Size: 3488
Editor: anonymous
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
 * [http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm Guia d'estil de Softcalalà] - Tothom hauria de llegir com a mínim aquesta guia.  * [[http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm|Guia d'estil de Softcalalà]] - Tothom hauria de llegir com a mínim aquesta guia.
Line 11: Line 11:
 * [http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/recull.htm El recull de termes] - També de [http://www.softcatala.org Softcatalà], us serà de gran ajuda per les traduccions. Si hi ha més d'una acepció per un concepte, utilitzeu les del recull.  * [[http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/recull.htm|El recull de termes]] - També de [[http://www.softcatala.org|Softcatalà]], us serà de gran ajuda per les traduccions. Si hi ha més d'una acepció per un concepte, utilitzeu les del recull.
Line 15: Line 15:
 * [http://www.termcat.net El Cercaterm] - Té un alta qualitat i fiabilitat.
 * [http://www.xtec.es:8800/usuaris/grec El diccionari multilingüe] de [http://www.grec.net GREC.NET] - És molt bo, però tan sols és gratuit pels usuaris de XTEC.
 * [http://www.catalandictionary.org/dict/engcat/catSpeakers/full/main.htm El diccionari DACCO] - Diccionari Anglés-Català, però no és massa complet.
 * [http://es.tldp.org/Otros/diccionario-us-es/diccionario-us-es-0.1.6.pdf El diccionari del GIAIT] - És un diccionari Anglès-Espanyol, però us pot ajudar una mica.
 * [http://www.google.com/language_tools?hl=es Google Translator] - Traduiex també l'espanyol, i al igual que quasi tots els traductors automàtics, les traduccions resultants son molt dolentes.
 * [[http://www.termcat.net|El Cercaterm]] - Té un alta qualitat i fiabilitat.
 * [[http://www.xtec.es:8800/usuaris/grec|El diccionari multilingüe]] de [[http://www.grec.net|GREC.NET]] - És molt bo, però tan sols és gratuit pels usuaris de XTEC.
 * [[http://www.catalandictionary.org/dict/engcat/catSpeakers/full/main.htm|El diccionari DACCO]] - Diccionari Anglés-Català, però no és massa complet.
 * [[http://es.tldp.org/Otros/diccionario-us-es/diccionario-us-es-0.1.6.pdf|El diccionari del GIAIT]] - És un diccionari Anglès-Espanyol, però us pot ajudar una mica.
 * [[http://www.google.com/language_tools?hl=es|Google Translator]] - Traduiex també l'espanyol, i al igual que quasi tots els traductors automàtics, les traduccions resultants son molt dolentes.
Line 25: Line 25:
La participació és oberta a qui vullga, podeu afegir-vos a la llista de [:ctp1/Participants:Participants] o enviar un missatge a la llista debian-l10n-catalan@lists.debian.org indicant el vostre nom, adreça de correu i indicant les vostres intencions de participar-hi. No hi ha límit de temps per fer-ho. La participació és oberta a qui vullga, podeu afegir-vos a la llista de [[ctp1/Participants|Participants]] o enviar un missatge a la llista debian-l10n-catalan@lists.debian.org indicant el vostre nom, adreça de correu i indicant les vostres intencions de participar-hi. No hi ha límit de temps per fer-ho.
Line 66: Line 66:
Per començar a traduir qualsevol document, seguiu el procediment descrit a la pàgina de [:ctp1/Coordinació#Procediment:Coordinació]. Per començar a traduir qualsevol document, seguiu el procediment descrit a la pàgina de [[ctp1/Coordinació#Procediment|Coordinació]].

Coneixements previs

No fa falta ser un expert ni en català ni en GNU/Linux per traduir, però si que s'ha de mantenir una certa coherència a les traduccions, així que és millor tenir uns coneixements bàsics.

Obligatori

De gran ajuda

Pel que fa al vocabulari, podeu trobar:

 • El recull de termes - També de Softcatalà, us serà de gran ajuda per les traduccions. Si hi ha més d'una acepció per un concepte, utilitzeu les del recull.

Altres diccionaris/vocabularis/traductors

Participació

Inscripcions

La participació és oberta a qui vullga, podeu afegir-vos a la llista de Participants o enviar un missatge a la llista debian-l10n-catalan@lists.debian.org indicant el vostre nom, adreça de correu i indicant les vostres intencions de participar-hi. No hi ha límit de temps per fer-ho.

Procediment de traducció

Els documents xml son documents de text, que utilitza unes etiquetes per definir cadascuna de les seves parts. El que hem de traduir és la resta, no les etiquetes: Exemple:

</para>
</footnote> before installing &debian;.
For Alpha, firmware updates can be obtained from
<ulink url="&url-alpha-firmware;">Alpha Firmware Updates</ulink>.
</para>

La traducció d'aquest exemple seria la següent:

   </para>
   </footnote> Abans d'instal·lar &debian;.
   Pels Alpha, les actualitzacions del firmware es poden obtenir de
   <ulink url="&url-alpha-firmware;">Actualitzacions del Firmware dels Alpha</ulink>.
   </para>

Per acabar, les dues primeres línies del fitxer son de l'estil:

   <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
   <!-- original version: 28997 untranslated -->

Elimineu la paraula "untranslated" de la segon línia. Quedarà:

   <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
   <!-- original version: 28997 -->

Una vegada corregit, seria molt interessant que li passareu un corrector. El aspell funciona força be amb els documents sgml. Per instal·lar-lo necessitareu el paquet aspell-ca. Per instal·lar-lo:

   # apt-get install aspell-ca

Exemple:

   aspell -c -H --lang ca_ES.UTF-8 fitxer.xml

Per començar a traduir qualsevol document, seguiu el procediment descrit a la pàgina de ?Coordinació.