Coneixements previs

No fa falta ser un expert ni en català ni en GNU/Linux per traduir, però si que s'ha de mantenir una certa coherència a les traduccions, així que és millor tenir uns coneixements bàsics.

Obligatori

De gran ajuda

Pel que fa al vocabulari, podeu trobar:

Altres diccionaris/vocabularis/traductors

Participació

Inscripcions

La participació és oberta a qui vullga, podeu afegir-vos a la llista de Participants o enviar un missatge a la llista debian-l10n-catalan@lists.debian.org indicant el vostre nom, adreça de correu i indicant les vostres intencions de participar-hi. No hi ha límit de temps per fer-ho.

Procediment de traducció

Els documents xml son documents de text, que utilitza unes etiquetes per definir cadascuna de les seves parts. El que hem de traduir és la resta, no les etiquetes: Exemple:

</para>
</footnote> before installing &debian;.
For Alpha, firmware updates can be obtained from
<ulink url="&url-alpha-firmware;">Alpha Firmware Updates</ulink>.
</para>

La traducció d'aquest exemple seria la següent:

   </para>
   </footnote> Abans d'instal·lar &debian;.
   Pels Alpha, les actualitzacions del firmware es poden obtenir de
   <ulink url="&url-alpha-firmware;">Actualitzacions del Firmware dels Alpha</ulink>.
   </para>

Per acabar, les dues primeres línies del fitxer son de l'estil:

   <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
   <!-- original version: 28997 untranslated -->

Elimineu la paraula "untranslated" de la segon línia. Quedarà:

   <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
   <!-- original version: 28997 -->

Una vegada corregit, seria molt interessant que li passareu un corrector. El aspell funciona força be amb els documents sgml. Per instal·lar-lo necessitareu el paquet aspell-ca. Per instal·lar-lo:

   # apt-get install aspell-ca

Exemple:

   aspell -c -H --lang ca_ES.UTF-8 fitxer.xml

Per començar a traduir qualsevol document, seguiu el procediment descrit a la pàgina de ?Coordinació.