Root és el nom del compte més poderós en una instal·lació Debian: el compte root pot fer qualsevol cosa en el sistema. També se'l coneix com superusuari o administrador. La carpeta d'usuari (~) de l'administrador és /root.

El compte root té identificador d'usuari (uid) 0 i identificador de grup (gid) 0.

Contrasenya

Durant la instal·lació de Debian, l'instal·lador us pregunta si voleu habilitar l'usuari root o no; és a dir, si voleu que pugui iniciar sessió o no.

Accedir al compte de Root

Podeu veure amb quin usuari esteu operant amb l'ordre whoami.


CategoryRoot | CategorySystemSecurity | CategorySystemAdministration