En aquesta pàgina s'explica com instal·lar i configurar una distribució LaTeX en Debian.

Instal·lació

Hi ha dues distribucions LaTeX disponibles en Debian: TeX Live i teTeX. La segona ja no està disponible, es recomana, doncs, instal·lar TeX Live. Segons les funcions que necessiteu, disposeu de tres paquets a instal·lar.

També teniu a l'abast diversos paquets extra específics per a temes

Per a afegir compatibilitat amb un idioma, instal·leu el paquet de TeX Live corresponent (vegeu texlive-lang). En el cas del català, heu d'instal·lar el paquet de la llengua castellana texlive-lang-spanish.

NOTA: Si instal·leu el paquet texlive-full, s'instal·laran automàticament tots els paquets esmentats: els d'extres i els d'idiomes.

Podeu consultar la llista completa de paquets de la distribució TeX Live disponibles en Debian, bé en texlive, o bé executant en un terminal

aptitude search ~n^texlive

alternativament, en cas de no tenir instal·lat l'aptitude

apt search '^texlive'

Altres paquets

Si voleu instal·lar un altre paquet TeX o LaTeX que no estigui en el respositoris de Debian, consulteu el lloc web de CTAN. Descarregueu el paquet i descomprimiu-lo amb tar -xvf foo.tar.gz; entreu a la carpeta creada i, si hi ha un fitxer foo.ins, processeu-lo amb LaTeX.

latex foo.ins

Això generarà un fitxer foo.sty. Per a finalitzar la instal·lació heu de copiar aquest fitxer, a l'arbre LaTeX del sistema o al de l'usuari. Un cop feta la instal·lació, podeu utilitzar el nou paquet afegint la instrucció \usepackage{foo} en el preàmbul d'un document LaTeX.

Mostrarem ara, breument, com fer la instal·lació del paquet en ambdós casos; podeu trobar informació més detalla en el LaTeX wikibook.

Instal·lació en l'arbre de l'usuari

Anem a mostrar com crear un fons o arbre de paquets LaTeX personal per a un usuari, en la seva carpeta personal (home). Els paquets instal·lats en l'arbre personal de l'usuari, només estan disponibles per a aquest usuari. Anomenarem texmf la carpeta per a l'arbre personal.

Creem la jerarquia de carpetes

mkdir -p ~/texmf/tex/latex/foo

És recomanable crear una subcarpeta en latex per a cada paquet que instal·lem. Copiem a la carpeta foo el fitxer generat foo.sty. Ara hem d'actualitzar la base de dades de paquets de LaTeX

texhash ~/texmf

Instal·lació en l'arbre del sistema

Anem a mostrar com instal·lar el paquet LaTeX en el fons o arbre de paquets del sistema. Amb aquest mètode, el paquet estarà disponible per a tots els usuaris del sistema.

Creem una nova carpeta per al paquet, com a administrador (usuari root)

mkdir /usr/share/texmf/tex/latex/foo

Copiem el nou fitxer foo.sty a la carpeta, i actualitzem la base de dades de paquets LaTeX

texhash

Ús bàsic

Assumint que està instal·lat el paquet texlive-binaries, que serà el cas si heu seguit el procés d'instal·lació de dalt.

  1. Creeu o editeu un fitxer LaTeX file.tex

  2. Processeu-lo amb LaTeX
     latex file.tex

    això crearà un fitxer .dvi que podreu obrir amb xdvi.

  3. Podeu també generar un PDF directament via
     pdflatex file.tex

Editors

Els fitxers LaTeX son fitxers de text pla corrents, i per tant poden editar-se amb qualsevol editor de text; per exemple amb nano, vim o emacs. L'entorn integrat de desenvolupament (IDE) Visual Studio Code és capaç d'editar fitxers LaTeX mitjantçant extensions com LaTex Workshop. També hi ha altres editors de text capaços d'editar fitxers LaTeX per mitjà d'extensions, per exemple, vim amb vim-latexsuite i gedit amb gedit-latex-plugin. Hi ha altres editors amb interfície gràfica d'usuari (IGU), que faciliten a l'usuari l'edició i compilació del document.

Documentació

texdoc makeindex
texdoc graphicx

Més informació