Differences between revisions 9 and 10
Revision 9 as of 2006-10-22 17:32:16
Size: 886
Editor: GuillemJover
Comment: Use the same namespace as the I18n pages.
Revision 10 as of 2006-10-22 18:22:55
Size: 419
Editor: GuillemJover
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:

== Objectius ==
 * Traducció del [http://d-i.alioth.debian.org/manual/ manual] (etch)


== Normes/Convencions (?) ==

==== Unitats ====
Es faran servir les unitats expresades en SI i forma abreujada. Més informació a [http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html Prefixes for binary multiples]. Exemples:
 * 512 kB - '''512 KiB'''
 * 1 megabyte, 1 MB - '''1 MiB'''
 * 3 GB - '''3 GiB'''


== Llista de paraules ==

[[Include(CatalanL10N/Paraules)]]


##
## == Enllaços d'interès ==
## * [:CatalanL10N/Paraules:Paraules] - recull de paraules dubtoses
## * [:CatalanL10N/Convencions:Convencions] - regles a tenir en compte en les traduccions
##
 * [:L10n/Catalan/ToDo:ToDo] - objectius de treball
 * [:L10n/Catalan/Paraules:Paraules] - recull de paraules dubtoses
 * [:L10n/Catalan/Convencions:Convencions] - regles a tenir en compte en les traduccions

Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu http://ca.debian.net.

  • [:L10n/Catalan/ToDo:ToDo] - objectius de treball

  • [:L10n/Catalan/Paraules:Paraules] - recull de paraules dubtoses

  • [:L10n/Catalan/Convencions:Convencions] - regles a tenir en compte en les traduccions