Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2006-03-31 20:52:39
Size: 832
Editor: ?JordaPolo
Comment:
Revision 8 as of 2006-03-31 20:57:41
Size: 848
Editor: ?JordaPolo
Comment: added #language header
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
#language ca

Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu http://ca.debian.net.

Objectius

Normes/Convencions (?)

Unitats

Es faran servir les unitats expresades en SI i forma abreujada. Més informació a [http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html Prefixes for binary multiples]. Exemples:

  • 512 kB - 512 KiB

  • 1 megabyte, 1 MB - 1 MiB

  • 3 GB - 3 GiB

Llista de paraules

?Include(CatalanL10N/Paraules)