Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2006-01-14 19:56:21
Size: 898
Editor: ?JordaPolo
Comment: updated goals
Revision 7 as of 2006-03-31 20:52:39
Size: 832
Editor: ?JordaPolo
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
 * CatalanTranslationParty1 (20, 21 i 22 de gener)
 * Traducció de [http://www.debian.org/devel/debian-installer/ d-i] (beta imminent)
 * Traducció del [http://d-i.alioth.debian.org/manual/ manual] (etch)

Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu http://ca.debian.net.

Objectius

Normes/Convencions (?)

Unitats

Es faran servir les unitats expresades en SI i forma abreujada. Més informació a [http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html Prefixes for binary multiples]. Exemples:

  • 512 kB - 512 KiB

  • 1 megabyte, 1 MB - 1 MiB

  • 3 GB - 3 GiB

Llista de paraules

?Include(CatalanL10N/Paraules)