Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2005-12-27 12:59:21
Size: 1075
Editor: ?JordaPolo
Comment: rules subsection added
Revision 4 as of 2006-01-03 20:23:10
Size: 1233
Editor: ?JordaPolo
Comment: updated goals
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
   * Fins l'1 de gener per incloure el manual a la propera revisió de sarge    * Tenim uns dies més per acabar la traducció - veure [http://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/2006/01/msg00014.html Estat del manual de d-i]
Line 8: Line 8:
   * [http://people.debian.org/~guillem/catalan/manual/ Agafar els fitxers d'aquí]

Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu http://ca.debian.net.

Objectius

Normes/Convencions (?)

Unitats

Es faran servir les unitats expresades en SI i forma abreujada. Més informació a [http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html Prefixes for binary multiples]. Exemples:

  • 512 kB - 512 KiB

  • 1 megabyte, 1 MB - 1 MiB

  • 3 GB - 3 GiB

Llista de paraules

?Include(CatalanL10N/Paraules)