Differences between revisions 3 and 17 (spanning 14 versions)
Revision 3 as of 2005-12-27 12:59:21
Size: 1075
Editor: ?JordaPolo
Comment: rules subsection added
Revision 17 as of 2022-01-18 17:37:03
Size: 470
Editor: ThiagoPezzo
Comment: add CategoryTeams
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu http://ca.debian.net. ## page was renamed from L10n/Catalan
## page was renamed from CatalanL10N
#language ca
Line 3: Line 5:
== Objectius ==
 * Traducció de [http://www.debian.org/devel/debian-installer/ d-i] (beta imminent)
 * Traducció del [http://d-i.alioth.debian.org/manual/ manual de d-i]
   * Fins l'1 de gener per incloure el manual a la propera revisió de sarge
   * [http://xerakko.homelinux.com/fitxerspen.html Llistat de fitxers pendents]
Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu https://ca.debian.net.
Line 9: Line 7:

== Normes/Convencions (?) ==

==== Unitats ====
Es faran servir les unitats expresades en SI i forma abreujada. Més informació a [http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html Prefixes for binary multiples]. Exemples:
 * 512 kB - '''512 KiB'''
 * 1 megabyte, 1 MB - '''1 MiB'''
 * 3 GB - '''3 GiB'''


== Llista de paraules ==

[[Include(CatalanL10N/Paraules)]]


##
## == Enllaços d'interès ==
## * [:CatalanL10N/Paraules:Paraules] - recull de paraules dubtoses
## * [:CatalanL10N/Convencions:Convencions] - regles a tenir en compte en les traduccions
##
 * [[/ToDo|ToDo]] - objectius de treball
 * [[/Paraules|Paraules]] - recull de paraules dubtoses
 * [[/Convencions|Convencions]] - normes a tenir en compte en les traduccions
----
CategoryLocalization | CategoryTeams

Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu https://ca.debian.net.

  • ToDo - objectius de treball

  • Paraules - recull de paraules dubtoses

  • Convencions - normes a tenir en compte en les traduccions


CategoryLocalization | CategoryTeams