Differences between revisions 15 and 16
Revision 15 as of 2016-01-02 19:53:20
Size: 426
Editor: GuillemJover
Comment: Switch ca.debian.net to use https
Revision 16 as of 2021-09-24 22:58:18
Size: 454
Editor: ThiagoPezzo
Comment: Add category
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
----
CategoryLocalization

Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu https://ca.debian.net.

  • ToDo - objectius de treball

  • Paraules - recull de paraules dubtoses

  • Convencions - normes a tenir en compte en les traduccions


CategoryLocalization