Differences between revisions 13 and 14
Revision 13 as of 2011-03-06 19:08:13
Size: 461
Editor: HenriLeFoll
Comment: written in catalan
Revision 14 as of 2011-03-06 19:09:18
Size: 425
Editor: HenriLeFoll
Comment: update links
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 7: Line 7:
 * [[L10n/Catalan/ToDo|ToDo]] - objectius de treball
 * [[L10n/Catalan/Paraules|Paraules]] - recull de paraules dubtoses
 * [[L10n/Catalan/Convencions|Convencions]] - normes a tenir en compte en les traduccions
 * [[/ToDo|ToDo]] - objectius de treball
 * [[/Paraules|Paraules]] - recull de paraules dubtoses
 * [[/Convencions|Convencions]] - normes a tenir en compte en les traduccions

Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu http://ca.debian.net.

  • ToDo - objectius de treball

  • Paraules - recull de paraules dubtoses

  • Convencions - normes a tenir en compte en les traduccions