Differences between revisions 11 and 13 (spanning 2 versions)
Revision 11 as of 2006-10-22 18:23:46
Size: 419
Editor: GuillemJover
Comment:
Revision 13 as of 2011-03-06 19:08:13
Size: 461
Editor: HenriLeFoll
Comment: written in catalan
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from L10n/Catalan
Line 6: Line 7:
 * [:L10n/Catalan/ToDo:ToDo] - objectius de treball
 * [:L10n/Catalan/Paraules:Paraules] - recull de paraules dubtoses
 * [:L10n/Catalan/Convencions:Convencions] - normes a tenir en compte en les traduccions
 * [[L10n/Catalan/ToDo|ToDo]] - objectius de treball
 * [[L10n/Catalan/Paraules|Paraules]] - recull de paraules dubtoses
 * [[L10n/Catalan/Convencions|Convencions]] - normes a tenir en compte en les traduccions

Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu http://ca.debian.net.

  • ?ToDo - objectius de treball

  • ?Paraules - recull de paraules dubtoses

  • ?Convencions - normes a tenir en compte en les traduccions