Differences between revisions 11 and 12
Revision 11 as of 2006-10-22 18:23:46
Size: 419
Editor: GuillemJover
Comment:
Revision 12 as of 2009-03-16 03:30:40
Size: 422
Editor: anonymous
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
 * [:L10n/Catalan/ToDo:ToDo] - objectius de treball
 * [:L10n/Catalan/Paraules:Paraules] - recull de paraules dubtoses
 * [:L10n/Catalan/Convencions:Convencions] - normes a tenir en compte en les traduccions
 * [[L10n/Catalan/ToDo|ToDo]] - objectius de treball
 * [[L10n/Catalan/Paraules|Paraules]] - recull de paraules dubtoses
 * [[L10n/Catalan/Convencions|Convencions]] - normes a tenir en compte en les traduccions

Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu http://ca.debian.net.

  • ?ToDo - objectius de treball

  • ?Paraules - recull de paraules dubtoses

  • ?Convencions - normes a tenir en compte en les traduccions