Differences between revisions 10 and 17 (spanning 7 versions)
Revision 10 as of 2006-10-22 18:22:55
Size: 419
Editor: GuillemJover
Comment:
Revision 17 as of 2022-01-18 17:37:03
Size: 470
Editor: ThiagoPezzo
Comment: add CategoryTeams
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from L10n/Catalan
Line 4: Line 5:
Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu http://ca.debian.net. Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu https://ca.debian.net.
Line 6: Line 7:
 * [:L10n/Catalan/ToDo:ToDo] - objectius de treball
 * [:L10n/Catalan/Paraules:Paraules] - recull de paraules dubtoses
 * [:L10n/Catalan/Convencions:Convencions] - regles a tenir en compte en les traduccions
 * [[/ToDo|ToDo]] - objectius de treball
 * [[/Paraules|Paraules]] - recull de paraules dubtoses
 * [[/Convencions|Convencions]] - normes a tenir en compte en les traduccions
----
CategoryLocalization | CategoryTeams

Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu https://ca.debian.net.

  • ToDo - objectius de treball

  • Paraules - recull de paraules dubtoses

  • Convencions - normes a tenir en compte en les traduccions


CategoryLocalization | CategoryTeams