Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2006-10-22 18:22:55
Size: 419
Editor: GuillemJover
Comment:
Revision 11 as of 2006-10-22 18:23:46
Size: 419
Editor: GuillemJover
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
 * [:L10n/Catalan/Convencions:Convencions] - regles a tenir en compte en les traduccions  * [:L10n/Catalan/Convencions:Convencions] - normes a tenir en compte en les traduccions

Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu http://ca.debian.net.

  • [:L10n/Catalan/ToDo:ToDo] - objectius de treball

  • [:L10n/Catalan/Paraules:Paraules] - recull de paraules dubtoses

  • [:L10n/Catalan/Convencions:Convencions] - normes a tenir en compte en les traduccions