Differences between revisions 1 and 3 (spanning 2 versions)
Revision 1 as of 2005-12-25 17:14:20
Size: 566
Editor: ?JordaPolo
Comment: catalan translation index page
Revision 3 as of 2005-12-27 12:59:21
Size: 1075
Editor: ?JordaPolo
Comment: rules subsection added
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
 * Traducció de [http://www.debian.org/devel/debian-installer/ d-i] (beta imminent).
 * Traducció del [http://d-i.alioth.debian.org/manual/ manual de d-i] (aprofitant l'string freeze que hi ha fins l'1 de gener 2006). [http://xerakko.homelinux.com/fitxerspen.html Llistat de fitxers pendents].
 * Traducció de [http://www.debian.org/devel/debian-installer/ d-i] (beta imminent)
 * Traducció del [http://d-i.alioth.debian.org/manual/ manual de d-i]
   * F
ins l'1 de gener per incloure el manual a la propera revisió de sarge
   *
[http://xerakko.homelinux.com/fitxerspen.html Llistat de fitxers pendents]
Line 7: Line 9:
== Enllaços d'interès ==
 * [:CatalanL10N/Paraules:Paraules] - recull de paraules dubtoses

== Normes/Convencions (?) ==

==== Unitats ====
Es faran servir les unitats expresades en SI i forma abreujada. Més informació a [http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html Prefixes for binary multiples]. Exemples:
 * 512 kB - '''512 KiB'''
 * 1 megabyte, 1 MB - '''1 MiB'''
 * 3 GB - '''3 GiB'''


== Llista de paraules ==

[[Include(CatalanL10N/Paraules)]]


##
## == Enllaços d'interès ==
## * [:CatalanL10N/Paraules:Paraules] - recull de paraules dubtoses
## * [:CatalanL10N/Convencions:Convencions] - regles a tenir en compte en les traduccions
##

Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu http://ca.debian.net.

Objectius

Normes/Convencions (?)

Unitats

Es faran servir les unitats expresades en SI i forma abreujada. Més informació a [http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html Prefixes for binary multiples]. Exemples:

  • 512 kB - 512 KiB

  • 1 megabyte, 1 MB - 1 MiB

  • 3 GB - 3 GiB

Llista de paraules

?Include(CatalanL10N/Paraules)