Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2005-12-25 17:14:20
Size: 566
Editor: ?JordaPolo
Comment: catalan translation index page
Revision 2 as of 2005-12-25 17:32:13
Size: 674
Editor: ?JordaPolo
Comment: minor reorganization
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
 * Traducció de [http://www.debian.org/devel/debian-installer/ d-i] (beta imminent).
 * Traducció del [http://d-i.alioth.debian.org/manual/ manual de d-i] (aprofitant l'string freeze que hi ha fins l'1 de gener 2006). [http://xerakko.homelinux.com/fitxerspen.html Llistat de fitxers pendents].
 * Traducció de [http://www.debian.org/devel/debian-installer/ d-i] (beta imminent)
 * Traducció del [http://d-i.alioth.debian.org/manual/ manual de d-i]
   * F
ins l'1 de gener per incloure el manual a la propera revisió de sarge
   *
[http://xerakko.homelinux.com/fitxerspen.html Llistat de fitxers pendents]
Line 9: Line 11:
 * [:CatalanL10N/Convencions:Convencions] - regles a tenir en compte en les traduccions

Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu http://ca.debian.net.

Objectius

Enllaços d'interès

  • [:CatalanL10N/Paraules:Paraules] - recull de paraules dubtoses

  • [:CatalanL10N/Convencions:Convencions] - regles a tenir en compte en les traduccions