Differences between revisions 1 and 17 (spanning 16 versions)
Revision 1 as of 2005-12-25 17:14:20
Size: 566
Editor: ?JordaPolo
Comment: catalan translation index page
Revision 17 as of 2022-01-18 17:37:03
Size: 470
Editor: ThiagoPezzo
Comment: add CategoryTeams
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu http://ca.debian.net. ## page was renamed from L10n/Catalan
## page was renamed from CatalanL10N
#language ca
Line 3: Line 5:
== Objectius ==
 * Traducció de [http://www.debian.org/devel/debian-installer/ d-i] (beta imminent).
 * Traducció del [http://d-i.alioth.debian.org/manual/ manual de d-i] (aprofitant l'string freeze que hi ha fins l'1 de gener 2006). [http://xerakko.homelinux.com/fitxerspen.html Llistat de fitxers pendents].
Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu https://ca.debian.net.
Line 7: Line 7:
== Enllaços d'interès ==
 * [:CatalanL10N/Paraules:Paraules] - recull de paraules dubtoses
 * [[/ToDo|ToDo]] - objectius de treball
 * [[/Paraules|Paraules]] - recull de paraules dubtoses
 * [[/Convencions|Convencions]] - normes a tenir en compte en les traduccions
----
CategoryLocalization | CategoryTeams

Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu https://ca.debian.net.

  • ToDo - objectius de treball

  • Paraules - recull de paraules dubtoses

  • Convencions - normes a tenir en compte en les traduccions


CategoryLocalization | CategoryTeams