Differences between revisions 1 and 12 (spanning 11 versions)
Revision 1 as of 2005-12-25 17:14:20
Size: 566
Editor: ?JordaPolo
Comment: catalan translation index page
Revision 12 as of 2009-03-16 03:30:40
Size: 422
Editor: anonymous
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from CatalanL10N
#language ca
Line 3: Line 6:
== Objectius ==
 * Traducció de [http://www.debian.org/devel/debian-installer/ d-i] (beta imminent).
 * Traducció del [http://d-i.alioth.debian.org/manual/ manual de d-i] (aprofitant l'string freeze que hi ha fins l'1 de gener 2006). [http://xerakko.homelinux.com/fitxerspen.html Llistat de fitxers pendents].

== Enllaços d'interès ==
 * [:CatalanL10N/Paraules:Paraules] - recull de paraules dubtoses
 * [[L10n/Catalan/ToDo|ToDo]] - objectius de treball
 * [[L10n/Catalan/Paraules|Paraules]] - recull de paraules dubtoses
 * [[L10n/Catalan/Convencions|Convencions]] - normes a tenir en compte en les traduccions

Aquesta és la pàgina col·laborativa de l'equip de traducció de Debian al català. Si voleu informació més general, visiteu http://ca.debian.net.

  • ?ToDo - objectius de treball

  • ?Paraules - recull de paraules dubtoses

  • ?Convencions - normes a tenir en compte en les traduccions