Per coordinar les traduccions, s'utilitzarà la infraestructura existent de l'equip de traducció al català de Debian. La pàgina on ens coordinarem serà https://ca.debian.net/. Aquesta conté en quin estat esta cada fitxer (si s'està traduint, o si està acabat).

Durant tot el temps que dure la CTP-1 podreu trobar a la gent al canal #debian-catalan a OFTC. Allí podreu consultar tots els dubtes que tingueu. Per correu, podeu dirigir-vos a la llista debian-l10n-catalan@lists.debian.org.

Procediment de participació

Si voleu iniciar la traducció de qualsevol document seguiu el procediment següent:

   [ITT] manual://d-i/camí/al/document/document.xml 

Exemple:

   [ITT] manual://d-i/administrivia/administrivia.xml

    [RFR] manual://d-i/camí/al/document/document.xml

Estat de les traduccions

Podeu trobar una llista completa dels fitxers pendents de traducció a la llista de fitxers. Durant la Party, aquesta llista s'actualitzara periòdicament, eliminant les traduccions que estiguin ja traduides.