Aquesta llista de paraules dubtoses conté errors comesos normalment a les traduccions de Debian. Per a una llista més completa, consulteu el Recull de termes de Softcatalà.

Errades usuals

Propostes

Apostrofament de sigles

Quan comencen per so vocàlic:

COMPTE: Les següents consonants tenen so vocàlic en espanyol però no pas en català: Ve (o Ve baixa), Ve doble, Xeix. No s'apostrofen pas!

Castellanismes freqüents

Plural d'"haver"

Ser i estar

Preposicions

Elisió del pronom "en"

Elisió del pronom "hi"

Confusió dels pronoms "ho" i "lo"