Normes/Convencions (?)

Unitats

Es faran servir les unitats expresades en SI i forma abreujada. Més informació a Prefixes for binary multiples. Exemples: