Translation(s): English - Català - Français - Italiano

Backup tools and suites

User Examples

Application Specific

EvolutionBackup - Backup de les teues dades Evolution

Execució del Backup

La còpia de seguretat empresarials es pot fer amb Debian Linux amb paquets com Amanda o DebianPkd:Bacula o similar. Les gravacions del sistema poden ser configurades usant un programa stinit des del paquet mt-st. Stinit llig la configuració de l'arxiu /etc/stinit.def. La gravació apunta normalment a /eb/st0 per al primer dispositiu i /dev7st1 per al segon dispositiu i així comença. La gravació pot també ser adreçada a un altre lloc indicant el dispositiu com /dev/nst0, /dev/nst1, etc.


CategorySoftware | CategorySystemAdministration | ?CategoryBackup