Met {{attachment:mijnbestand.png}} kan u een verwijzing maken naar een bijlage (en de verwijzing gebruiken om de bijlage te uploaden).