Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2007-10-28 23:21:03
Size: 1420
Comment:
Revision 4 as of 2009-03-16 03:30:41
Size: 1422
Editor: anonymous
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 26: Line 26:
http://purl.net/wiki/moin/ [http://www.python.org/ Python] http://purl.net/wiki/moin/ [[http://www.python.org/|Python]]

Här kan du experimentera med att göra ändringar. Börja efter de fyra strecken längre ner. Snälla, skapa INTE nya sidor utan meningsfullt innehåll bara för att prova.

Tips: Shift-clicka "HelpOnEditing" för att öppna ett extra fönster med en hjälpsida.


Formattering

kursiv fetstil skrivmaskinsstil

backtick skrivmaskin (configurable)

förformatterat

Länkar

HelpOnEditing InterWiki

http://purl.net/wiki/moin/ Python

someone@the.inter.net

Listor

Med svart prick

 • första
  1. nested och numrerade
  2. numrerade listor blir omnumrerade
 • andra blockcitat
  • djupare

Ordlista

Term
Definition

Blandade tester

SidStorlek

Våra små försök

Här är en liten demonstration av vad man kan göra Man kan skriva i kursiv och fetstil När man skriver finns det olika punkter man kan tänka på

 1. Punkt nummer 1
 2. punkt nummer 2 är också viktigt
  • obs, jag är inte ordblind
  • det kan vara opraktiskt ibland
 3. Det här är sista punkten

Ett ministycke