Naudodami išraišką {{attachment:manofailas.png|failo aprašymas|&do=get}}, galite sukurti priedo parsiuntimo nuorodą.