Įterpę {{attachment:myfile.png}} galite sukurti nuorodą į priedus (ir pasinaudoti nuoroda, kad įkeltumėte priedą).