Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2014-02-17 21:00:47
Size: 4465
Comment: Fix typo
Revision 3 as of 2014-02-18 11:59:38
Size: 52
Comment: Make redirect to Debianordlista instead of having the content here
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Debianordlista =

För att ge Debian en så konsistent svensk översättning som möjligt är det viktigt att somordna dem och ha en gemensam ordlista. Så långt som möjligt följs [[http://www.nada.kth.se/dataterm/|Svenska datatermgruppens]] rekommendationer, men vissa ord och uttryck är Debianspecifika (eller inte nämnda på andra håll) och kräver därför en egen ordlista. Även vissa uttryck som finns på andra håll, men som är viktiga att påpeka, förekommer även här:

|| '''Engelska''' || '''Svenska''' ||
|| (machine/hardware) architecture ||maskinvaruarkitektur, arkitektur||
||autobuilder, buildd ||automatisk kompilerare||
||Boot floppies, boot-floppies ||startdisketter (specifikt Debians)||
||bug tracking system ||felrapporteringssystem||
||CD vendor ||[cd-]försäljare (ibland -återförsäljare; distributör)||
||certification mark ||kollektivmärke (enligt [[http://www.prv.se]])||
||XXXX compliant ||XXXX-anpassad <<BR>>''eller omskrivet'': "som följer XXXX-standarden"||
||community || ''omskrivs oftast'': <<BR>> -miljö, "gemenskap", "-värld", "-folk", "samfund", osv.||
||constitution ||stadgar||
||content negotiation ||innehållsförhandling||
|| copyright ||upphovsrätt (''om idén'') <<BR>>tecknet "©" (''för upphovsrättsinfo'') <<BR>>(förekommer även i betydelsen ''licens'')||
||copyrighted ||"upphovsrätts[ligt ]skyddat"||
||coordinator ||samordnare, koordinerare||
||daemon ||bakgrundsprocess ("daemon") (konceptet) <<BR>> server (en specifik serverprocess)||
||Debian distribution, the ||Debiandistributionen||
||Debian Free Software Guidelines ||Debians riktlinjer för fri programvara||
||denial of service [attack] ||överbelastning[sattack]||
||distribution ||distribution (i betydelsen Linuxdistribution) <<BR>> utgåva (tillsammans med "stable", "testing", "unstable")||
||free software community || ''ett förslag:'' fri programvaru-miljön||
||hardware ||maskinvara||
||maintainer ||ansvarig, "underhållare"||
||open source ||öppen källkod||
||news group ||diskussionsgrupp||
||point release ||underutgåva||
||port (verb) ||anpassning (till en ny arkitektur)||
||quality assurance ||kvalitetsstyrning||
||release || utgåva (när det talas om "släpp", t.ex slink)<<BR>>version (i övriga fall)||
||release information ||versionsfakta||
||remote exploit ||attack utifrån||
||Release Team ||utgivningsgrupp||
||repository||förråd||
||security through obscurity ||"säkerhet genom otydlighet"||
||software ||programvara||
||source [code] ||källkod||
||stable distribution, the ||den stabila utgåvan (med "stable" inom parentes om "namnet" är viktigt)||
||sym[bolic ]link ||symbolisk länk||
||task packages ||funktionspaket||
||testing distribution, the ||[ut]testningsutgåvan (med "testing" inom parentes om "namnet" är viktigt)||
||treasurer ||kassör||
||[registered] trademark ||[registrerat] varumärke||
||unstable distribution, the ||den instabila utgåvan (med "unstable" inom parentes om "namnet" är viktigt)||
||URL ||webbadress||
||vulnerability ||sårbarhet||
||web ||webb-||
||web site ||webbplats||

Namn och inregistrerade varumärken skall inte översättas. Några exempel på sådana är:

 * Debian Weekly news
 * Software in the Public Interest, Inc. (SPI)
 * Open Hardware

Tidigare stod ''Open Source'' med i denna lista, men denna betäckning översätts numera så gott som alltid i svenskspråkiga texter, så likadant bör ske här.

== Övriga skrivreger ==

Förkortningar som "cd", "ftp" och "irc" bör skrivas med små bokstäver när de ingår i ord och sammansättningar.

= Resurser och pekare =

 * [[http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load|Inter-Active Terminology for Europe]] från EUs översättningstjänst.
 * [[http://folkets-lexikon.csc.kth.se/folkets/|Folkets Lexicon (engelsk-svenska)]].
 * [[http://www.tt.se/ttsprak/|TT-Språket]]

== Andra översättningsprojekt ==

 * [[http://www.tp-sv.se//dok.html|Svenska grenen av Free Translation Projekt]]
 * [[http://www.nada.kth.se/dataterm/|Svenska datatermgruppen]]
 * [[http://git.gnome.org/browse/gnome-i18n/tree/glossary/sv.po|GNOMEs standardöversättningar]]
 * [[http://sv.sslug.dk/locale/|SSLUGs lokaliseringsprojekt]]
#redirect Debianordlista
go to [[Debianordlista]]