Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2012-10-01 07:48:46
Size: 3813
Editor: ?PetterReinholdtsen
Comment: Inn med epostheadere.
Revision 9 as of 2012-10-01 09:24:42
Size: 3722
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 19: Line 19:
Takket være samarbeidet med synonymordlisteprosjektet på synonymer.merg.net er
synonymordlista for bokmål derfra tilgjengelig sammen med ordlista for bokmål og nynorsk.
Takket være samarbeidet med synonymordlisteprosjektet er synonymordlista for bokmål tilgjengelig sammen med ordlista for bokmål og nynorsk.
Line 22: Line 21:
''FIXME synonymer.merg.net er borte. avsnittet bør skrives om/fjernes.''
Line 26: Line 24:
Det hele utgis under den frie lisensen GPL og kan fritt lastes ned fra nettet. Ferdige pakker for !OpenOffice.org er også tilgjengelige fra samme sted. ''FIXME Hvilket sted? Link?'' Det hele utgis under den frie lisensen GPL og kan fritt lastes ned fra nettet. Ferdige pakker for LibreOffice/OpenOffice.org er også tilgjengelige fra samme sted. ''FIXME Hvilket sted? Link?''
Line 35: Line 33:
<<BR>>E-post: axelb krøllalfa skolelinux no <<BR>>E-post: fri_programvare krøllalfa bojer no

Forrige pressemelding fra mars 2008.

To: pressemelding krøllalfa nuug no (når alle norske redaksjoner)
bruker krøllalfa skolelinux no
o3 krøllalfa skolelinux no
annonsering krøllalfa nuug.no
Subject: Pressemelding: Ny utgave av norsk stavekontroll med synonymordliste

Oslo, 2012-09-31

Pressemelding: Ny utgave av norsk stavekontroll med synonymordliste

Mer enn fire år etter at forrige utgave av den frie norske stavekontrollen ble utgitt, er en ny og forbedret versjon klar. Dette er noe utviklerne er veldig glade for.

Den største endringen er at byggesystemet for stavekontrollen er skrevet om til å akseptere ord med bindestrek (f.eks. «e-post»). Litt over 10.000 slike ordformer er lagt til i orddatabasen. I tillegg er det kommet en del nye ord og rettelser rapportert inn av de frivillige som gjennomfører korrektur av orddatabasen i prosjektet.

– En god og fritt tilgjengelig stavekontroll er en viktig byggestein for å fremme bruken av norsk språk, sier prosjektdeltager Petter Reinholdtsen.

Takket være samarbeidet med synonymordlisteprosjektet er synonymordlista for bokmål tilgjengelig sammen med ordlista for bokmål og nynorsk. En synonymordliste for nynorsk er også med, men den er på prøvestadiet og meget liten.

Stavekontrollpakken og synonymordlistene brukes i OpenOffice.org, Koffice, Mozilla Thunderbird, Firefox og en rekke andre programmer, på både Windows, Mac OS X, Linux og BSD.

Det hele utgis under den frie lisensen GPL og kan fritt lastes ned fra nettet. Ferdige pakker for ?LibreOffice/OpenOffice.org er også tilgjengelige fra samme sted. FIXME Hvilket sted? Link?

Det norske stavekontrollprosjektet er i kontakt med lignende prosjekter for blant annet å forbedre stavekontrollteknologien, å utveksle verktøy for vedlikehold av orddatabasen og å få tilgang til relevante datasett. Et av disse prosjektene er et separat prosjekt ved Sametinget som er i gang med å utvikle samisk stavekontroll, blant annet for Microsoft Word og OpenOffice.org.

FIXME Bør grammatikkprosjektet nevnes?

Kontaktperson

Axel Bojer, prosjektdeltager
E-post: fri_programvare krøllalfa bojer no
Tlf: +47 954 32 417

FIXME Er det fortsatt riktig kontaktperson. epostadressen er utdatert.

Referanser

Fra NEWS-fila i kildekodepakken

Release 2.1 (2012-09-30)

  • Switch to new version scheme. Make new version 2.1, not 2.0.11. We do not release often enough to justify three digits.
  • Switch build rules to build OOo v2 thesaurus files, as the v1 build rules no longer work. This require the libmythes-dev package on Debian.
  • Introduce new Makefile variables hyphendir and thesdir to make it easier to control where to install these.
  • Change script used to import from no.speling.org, to load new word boundaries if at least two people believed the boundaries was correct.
  • Added word boundaries for several words (around 500 words) using the updated script.
  • Imported thesarus for bokmål from synonymer.merg.net.
  • Rewrote build rules to use = instead of - as combined word marker, thus allowing words like e-post.
  • Imported a lot (around 10k words) of new words with dash (-) in them from no.speling.org now that it is handled by the build system.