Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2012-09-30 13:49:59
Size: 3391
Editor: ?PetterReinholdtsen
Comment: Remove obsolete info.
Revision 4 as of 2012-09-30 15:22:11
Size: 3715
Editor: ?PetterReinholdtsen
Comment: Pynt.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
Oslo, 2012-09-31
Line 14: Line 16:
Den største endringen er at byggesystemet for stavekontrollen er skrevet om til å akseptere ord med bindestrek inkludert (et eksempel er ordet "e-post"). Den største endringen er at byggesystemet for stavekontrollen er skrevet om til å akseptere ord med bindestrek inkludert (et eksempel er ordet "e-post").  Litt over 10 tusen slike ordformer er lagt til i ord-databasen. I tillegg er det kommer endel nye ord og korreksjoner rapportert av de frivillige som gjennomfører korrektur av orddatabasen i prosjektet.
Line 16: Line 18:
– sitat, sier prosjektdeltager Petter Reinholdtsen. – En god og fritt tilgjengelig stavekontroll er en viktig byggestein for å fremme bruken av norsk språk, sier prosjektdeltager Petter Reinholdtsen.

Forrige pressemelding fra mars 2008.

Sendes til:
pressemelding krøllalfa nuug no (når alle norske redaksjoner)
bruker krøllalfa skolelinux no
o3 krøllalfa skolelinux no

Oslo, 2012-09-31

Pressemelding

Ny utgave av norsk stavekontroll med synonymordliste

Mer en fire år etter forrige utgave av den frie norske stavekontrollen ble gitt ut sist gang er en ny versjon klar. Utviklerne er veldig glade for å ha en forbedret utgave klar.

Den største endringen er at byggesystemet for stavekontrollen er skrevet om til å akseptere ord med bindestrek inkludert (et eksempel er ordet "e-post"). Litt over 10 tusen slike ordformer er lagt til i ord-databasen. I tillegg er det kommer endel nye ord og korreksjoner rapportert av de frivillige som gjennomfører korrektur av orddatabasen i prosjektet.

– En god og fritt tilgjengelig stavekontroll er en viktig byggestein for å fremme bruken av norsk språk, sier prosjektdeltager Petter Reinholdtsen.

Takket være samarbeidet med synonymordlisteprosjektet på synonymer.merg.net er synonymordlista for bokmål derfra tilgjengelig sammen med ordlista for bokmål og nynorsk. En synonymordliste for nynorsk er også med, men den er på prøvestadiet og meget liten. FIXME synonymer.merg.net er borte. avsnittet bør skrives om/fjernes.

Stavekontrollpakken og synonymordlistene brukes i OpenOffice.org, Koffice, Mozilla Thunderbird, Firefox og en rekke andre programmer, både på Windows, Mac, Linux og BSD.

Det hele utgis under den frie lisensen GPL, og kan fritt lastes ned fra nettet. Ferdige pakker for OpenOffice.org er også tilgjengelige fra samme sted.

Det norske stavekontrollprosjektet er i kontakt med lignende prosjekter, blant annet for å forbedre stavekontrollteknologien, for å utveksle verktøy for vedlikehold av orddatabasen, og for å få tilgang til relevante datasett. Et av disse prosjektene er et separat prosjekt ved Sametinget som er i gang med å utvikle samisk stavekontroll, blant annet for MS Word og OpenOffice.org.

FIXME Bør gramatikk-prosjektet nevnes?

Kontaktperson

Axel Bojer, prosjektdeltager
E-post: axelb krøllalfa skolelinux no
Tlf: +47 954 32 417

FIXME Er det fortsatt riktig kontaktperson. epostadressen er utdatert.

Referanser

Fra NEWS-fila i kildekodepakken

Release 2.1 (2012-09-30)

  • Switch to new version scheme. Make new version 2.1, not 2.0.11. We do not release often enough to justify three digits.
  • Switch build rules to build OOo v2 thesaurus files, as the v1 build rules no longer work. This require the libmythes-dev package on Debian.
  • Introduce new Makefile variables hyphendir and thesdir to make it easier to control where to install these.
  • Change script used to import from no.speling.org, to load new word boundaries if at least two people believed the boundaries was correct.
  • Added word boundaries for several words (around 500 words) using the updated script.
  • Imported thesarus for bokmål from synonymer.merg.net.
  • Rewrote build rules to use = instead of - as combined word marker, thus allowing words like e-post.
  • Imported a lot (around 10k words) of new words with dash (-) in them from no.speling.org now that it is handled by the build system.