Feil særskriving

Innflytelsen fra engelsk har antakelig mye av skylda for feil særskriving i norsk. Det er sjelden folk deler opp selve grunnordene (som "gru nnorde ne"), mest feil er av typen "engelsk sær skriving", altså at vi deler ordene som vi ville gjort hvis det var engelsk vi skrev.

ØY! Hvorfor står det "særskriving" og ikke "orddeling"?

Orddeling vil si å dele ordene med binde-
strek på slutten av en linje.

Særskriving er det å skrive flerleddete uttrykk atskilt (for eksempel "i dag"). Det motsatte er sammenskriving, hvor flerleddede uttrykk skrives som ett ord (for eksempel "hentesveis"). Se også korrekturavdelingen.no

Typer

Det er minst tre typer feil særskriving (med mange unntak til hver regel, selvfølgelig):

  1. <substantiv> <substantiv> = Feil. Eksempel: "Denne setningen har ord delings feil." Både "ord" og "deling" er substantiver. Burde vært "orddelings", og utløst en ny orddelingsfeil: "orddelings feil", som måtte bli rettet til "orddelingsfeil".

  2. <adjektiv> <adjektiv> = Feil. Eksempel: "Vi ønsker oss en rød grønn regjering." Både "rød" og "grønn" er adjektiver. Burde vært "rødgrønn" eller "rød-grønn"

  3. <substantiv> <substantiv som er et homograf til et verb> = Feil, men verre å fastslå. Eksempel: "Denne boksen inneholder tunfisk biter i vann." Denne er vanskeligere å fastslå som feil, for "tunfisk biter" er grammatikalsk riktig (I den setningen er det også andre grammatiske feil, som mangel på konjunksjoner mellom verb, men her er det orddelingen vi fokuserer på). Hvis man sjekker ordet "biter", er det en mulighet for at det kan være et substantiv. Men siden det ikke er en sikker feil, mener vi at grammatikkontrollen bør komme med et forslag i steden for et bombastisk "dette er feil".

    • Her kan det være best med et avklarende spørsmål til forfatteren: "Mener du at det er 'tunfisk' som 'biter', eller mener du å si 'tunfiskbiter'?"

LanguageTool sin virkemåte for denne typen feil

Ser for oss at ?LanguageTool kan benytte seg av hunspell for å finne ut hvilken ordklasse hvert ord i setningen er. Derfra er det nogenlunde enkelt å finne feil kombinasjoner av ord.

Valg

Regelen kan skrus av i ?LanguageTool sitt konfigureringsvindu. I tillegg kan følgende deler av regelen skrus av/på individuelt:

Unntak

Følgende unntak til reglene finnes: