Referat fra tidligere møter

Møtet finner sted mandag den 17. mars på ?? kl. 17:30–20:30.
Forrige møte var tirsdag 26. februar 2008 kl. 18–20:30. Informasjon om møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2008-02-26.
Neste møte blir ?dag den ?. mars på AFK galleri kl. 17:30–20:30. Informasjon om møtet ligger på ?SpellNorwegian/Møte/2008-03-.

Tilstede

Referent

Saksliste

Møtereferat