Referat fra tidligere møter

Møtet fant sted på Akershus fylkeskommune (AFK), tirsdag 26. februar 2008 kl. 18–20:30.
Forrige møte fant sted på AFK, fredag 1. februar. 2007. Informasjon om møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2008-02-01.
Neste møte blir mandag den 17. mars på ?? kl. 17:30–20:30. Informasjon om møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2008-03-17.

Tilstede

Petter Reinholdtsen, Terje Erlend Reite og Axel Bojer.

Referent

Axel Bojer

Møtereferat

Om skriptet «speling2words» og den tilhørende «make»-fila

return unless m/^[a-cçd-eéêèëf-oóôòp-uüv-zæäøöåA-CÇD-EÉÊÈËF-OÓÔÒP-UÜV-ZÆÄØÖÅ]+$/;

er altså å bare bruke de ordene som inneholder gyldige norske tegn, og ingen andre. Dette fordi bl.a. en god del tall og uttrykk (setninger, altså mer enn ett ord) o.a også er med i ordbankens liste. Disse behøver vi ikke og/eller kan vi ikke bruke i stavekontrollen, så de filtrerer vi ut.

Hva vi gjorde

Om ordbankens liste

Denne lista inneholder omtrent 1,6 millioner ord, som en fullformordliste. Lista er lagt ut til fri benyttelse under GPL på http://www.edd.uio.no/prosjekt/ordbanken/ Sida krever at du registrerer deg.

Gjøremål (både langsiktige og kortsiktige)