Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2008-02-27 13:37:47
Size: 2306
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Revision 9 as of 2009-03-16 03:32:31
Size: 2308
Editor: anonymous
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan Referat fra tidligere møter] [[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan|Referat fra tidligere møter]]
Line 3: Line 3:
Møtet fant sted på Akershus fylkeskommune (AFK), fredag 1. februar 2008 kl. 17:30–20:30.[[BR]]
Forrige møte fant sted på AFK, tirsdag 26. januar. 2007. Informasjon om møtet ligger på ["SpellNorwegian/Møte/2008-01-14"].[[BR]]
Neste møte blir tirsdag den 26. februar på AFK galleri kl. 18–20:30. Informasjon om møtet ligger på ["SpellNorwegian/Møte/2008-02-26"].
Møtet fant sted på Akershus fylkeskommune (AFK), fredag 1. februar 2008 kl. 17:30–20:30.<<BR>>
Forrige møte fant sted på AFK, tirsdag 26. januar. 2007. Informasjon om møtet ligger på [[SpellNorwegian/Møte/2008-01-14]].<<BR>>
Neste møte blir tirsdag den 26. februar på AFK galleri kl. 18–20:30. Informasjon om møtet ligger på [[SpellNorwegian/Møte/2008-02-26]].

Referat fra tidligere møter

Møtet fant sted på Akershus fylkeskommune (AFK), fredag 1. februar 2008 kl. 17:30–20:30.
Forrige møte fant sted på AFK, tirsdag 26. januar. 2007. Informasjon om møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2008-01-14.
Neste møte blir tirsdag den 26. februar på AFK galleri kl. 18–20:30. Informasjon om møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2008-02-26.

Tilstede

Axel Bojer, Michael Fogeborg og Terje Erlend Reite

Referent

Axel Bojer

Møtereferat

speling2words

  • Vi fortsatte med å se på «speling2words» -- hvordan den virker og hva den gjør.
  • Vi prøvde også å kjøre det, men lyktes ikke.

Oppskriften på: https://lister.ping.uio.no/pipermail/i18n-no/2007-November/005610.html

sier: «make update-from-spelingorg speling-new.nb speling-new.nn»

men da klager den på at den ikke finner speling-good.nb/nn Vi ser dette er nevnt i skriptet, men da Tyge har words-good.nb og ikke speling-good.nb/nn, så er vi usikre på hva som egentlig er galt her.

Ellers så vi altså på selve koden, og lurer på et par ting:

  • Linje 114 er en lengre streng som skal filtrere ut uønskede bokstaver/ord, men den ser litt uvant ut. Hva er det den helt konkret gjør? Hvorfor er den slik?

# Until we figure out all the strange characters in the words from

# no.speling.org and ordbanken, only accept known

# characters. [pere 2007-11-05]

return unless m/^[a-c�d-e����f-o���p-u�v-z�����A-C�D-E����F-O���P-U�V-Z�����]+$/;

  • Tegnkodingen ser her ødelagt ut, åpner i utf-8 (gedit forteller at den er det), men det er fortsatt rare tegn. Iso-8859-1 er bare enda verre ...
  • Hvorfor kjøres skriptet via en makefile? Er det ikke mye greiere å senke kompleksiteten ved å kjøre skriptet direkte?
  • Såvidt vi forstår, er meningen med skriptet noe a la det følgende:

Hent inn norsk.words, del i ord, ordtypemarkør og statistikktall Hent inn Tyge-ordene også og sammenlign(?) dem med norsk.words. Legg inn nye ord fra Tyge i norsk.words, utelatt alle sære ord vi foreløpig ikke kan håndtere (med bindestrek eller trippelkonsonanter (som oppstår da bindestreken er borte?)).