Referat fra tidligere møter

Møtet fant sted på Akershus fylkeskommune (AFK), fredag 1. februar 2008 kl. 17:30–20:30.
Forrige møte fant sted på AFK, tirsdag 26. januar. 2007. Informasjon om møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2008-01-14.
Neste møte blir tirsdag den 26. februar på AFK galleri kl. 18–20:30. Informasjon om møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2008-02-26.

Tilstede

Axel Bojer, Michael Fogeborg og Terje Erlend Reite

Referent

Axel Bojer

Møtereferat

speling2words

Oppskriften på: https://lister.ping.uio.no/pipermail/i18n-no/2007-November/005610.html

sier: «make update-from-spelingorg speling-new.nb speling-new.nn»

men da klager den på at den ikke finner speling-good.nb/nn Vi ser dette er nevnt i skriptet, men da Tyge har words-good.nb og ikke speling-good.nb/nn, så er vi usikre på hva som egentlig er galt her.

Ellers så vi altså på selve koden, og lurer på et par ting:

# Until we figure out all the strange characters in the words from

# no.speling.org and ordbanken, only accept known

# characters. [pere 2007-11-05]

return unless m/^[a-c�d-e����f-o���p-u�v-z�����A-C�D-E����F-O���P-U�V-Z�����]+$/;

Hent inn norsk.words, del i ord, ordtypemarkør og statistikktall Hent inn Tyge-ordene også og sammenlign(?) dem med norsk.words. Legg inn nye ord fra Tyge i norsk.words, utelatt alle sære ord vi foreløpig ikke kan håndtere (med bindestrek eller trippelkonsonanter (som oppstår da bindestreken er borte?)).