Referat fra tidligere møter

Møtet fant sted på Akershus fylkeskommune (AFK), 14.1.08 kl. 17:30–20:30.
Forrige møte fant sted på AFK, mandag 11. desember. 2007. Informasjon om møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2007-12-10.
Neste møte blir mandag den 2. februar på AFK galleri kl. 17:30–21. Informasjon om møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2008-02-01.

Tilstede

Axel Bojer og Terje Erlend Reite

Referent

Axel Bojer

Møtereferat

Temaer