Referat fra tidligere møter

Møtet fant sted på Akershus fylkeskommune (AFK), 5.11.07 kl. 17:30–20.

Forrige møte fant sted på AFK, mandag 5. november. 2007
Informasjon om møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2007-11-05.

Neste møte blir 10.12.07 på AFK galleri.
Informasjon om møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2007-12-10.

Tilstede

Axel Bojer, Michael Fogeborg og Terje Erlend Reite

Referent

Axel Bojer

Hovedsaker fra møtet

«Databasen» på tyge

Dette er ingen ordentlig database, men en tekstfil, noe som nok bidrar til de problemene vi har med å endre oppføringer i etterkant, systematisere/rangere/autorisere dobbeltoppføringer mm. Hadde det ikke vært bedre om vi gjorde om denne til postgresql? Terje sa han kunne se på muligheten for det. Tekstfila som sådan er iallfall tilpasset en slik omgjøring, men det er sikkert ikke optimalt med:

bedre er nok

Men jeg regner med det krever en endring av tyge. Prøvde å finne dokumentasjon på hvordan tyges system virker, fra noe sendes per e-post (for det er vel den innmeldingsmetoden vi baserer oss på?) til den ligger i fila. Men fasnt ingenting. Ligger dette noe sted jeg har oversett? Hvis denne overgangen er ukomplisert, kanskje den enkelt kunne bygges om til å legge alt i en database isteden?

Mange plasseringer av beslektet innhold

Vi har nettstedene:

og kanskje flere jeg har glemt

Kunne ikke flere av disse slås sammen? Umiddelbart tenkte vi på om ikke tyge-filene kunne legges inn på no.speling.org og også de ferdige ordlistene kunne ligge der. Er det noe som taler imot dette?

Omgjøre byggeskriptet til Kleveland

Dette skriptet er til dels obskurt og ikke fullstendig dokumentert. Hvis f.eks. Michael eller Terje vil bygge dette om (eller andre), f.eks. i Python, så trenger vi informasjon om hva ispell/aspell/myspell/hunspell har av formatkrav. Prøvde å søke litt, men fant foreløpig ingen nøyaktig nok dokumentasjon på nettet.

Eller er det andre steder det trengs bistand i skripting? (Byggeskriptene Petter har jobbet med må testes, så langt er vi ennå ikke kommet).

Hvordan er det med sikkerhetskopier for de ulike nettsidene vi bruker?

Med en felles plassering gjøres dette kanskje enklere? Mer sårbart kanskje også ...