Referat fra tidligere møter

Møtet fant sted på Akershus fylkeskommune (AFK), 5.11.07 kl. 17:30–20.

Forrige møte var var en uformell del av Skolelinux-samlinga, 3. november 2007.
informasjon om det møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2007-11-03.

Neste møte fant sted på AFK, mandag 26. november. 2007
Informasjon om møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2007-11-26.

Tilstede

Axel Bojer og Terje Erlend Reite

Referent

Axel Bojer

Møtereferat

Terje Reite og jeg arbeidet med dokumentasjon og forsøkt å få en oversikt over prosjektet på stavekontrollmøtet i dag. Et av resultatene var en oversikt over den veien ordene går fra noen melder dem inn til en ordliste kommer ut. Det er viktig å ha full oversikt over hva som skjer, hvorfor og hvordan på hvert trinn for å kunne videreutvikle prosjektet og gjøre det mulig for nye bidragsytere å delta.

Derfor en slags flytdiagram for å vise et ords livsløp fra menneskemunn til ordliste :)

Hvordan ordlistene blir til

1

Innmelding av ord. Metoder: E-post, ord fra ordbanken og fra Rune Klevelands ordliste, innmeldinger vha. skript

||
||
|| /
V
Overføring vha.et skript på tyge (navn? plassering?)

2

Databasen på www.speling.org (dette er vel egentlig en ren tekst fil og ikke en ekte database, stemmer det?)

||
||
|| /
V
Overføring vha. skriptet «speling2words», laget bl.a. av Petter Reinholdtsen. Skriptet ligger i no.speling.orgs cvs, i mappa src/spell-norwegian/scripts/

3

Fila «norsk.words» på no.speling.org – Hovedkilden for alle de norske ordlistene

||
||
|| /
V
Overføring vha. Rune Klevelands skript «Makefile»

4

Ferdige ordlistefiler for ispell/aspell/myspell/hunspell som kan offentliggjøres og tas i bruk av f.eks. OOo, Thunderbird, Firefox, Koffice o.a.