Referat fra tidligere møter

«Møtet» var en uformell del av Skolelinux-samlinga på lørdag 3.11.07

Forrige møte var på AFK, lørdag 3. november kl. 17:30–21. Informasjon om det forrige møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2007-10-22.

Neste møte var på AFK, mandag 5. november kl. 17:30–21. Tid: . Informasjon om møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2007-11-05.

Tilstede

Axel Bojer, Petter Reinholdtsen og Håvard Korsvoll

Referent

Axel Bojer

Kort oversikt over stavekontrollen