Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2007-12-17 01:13:32
Size: 1956
Editor: ?AxelBojer
Comment:
Revision 4 as of 2009-03-16 03:32:47
Size: 1958
Editor: anonymous
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan Referat fra tidligere møter] [[http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan|Referat fra tidligere møter]]
Line 6: Line 6:
Informasjon om det forrige møtet ligger på ["SpellNorwegian/Møte/2007-05-13"]. Informasjon om det forrige møtet ligger på [[SpellNorwegian/Møte/2007-05-13]].
Line 8: Line 8:
Neste møte var en uformell del av Skolelinux-samlinga, men da nyttig informasjon kom fram, så tar jeg det med. [[BR]]
Tid: lørdag 3. november. Informasjon om møtet ligger på ["
SpellNorwegian/Møte/2007-11-03"].
Neste møte var en uformell del av Skolelinux-samlinga, men da nyttig informasjon kom fram, så tar jeg det med. <<BR>>
Tid: lørdag 3. november. Informasjon om møtet ligger på
[[SpellNorwegian/Møte/2007-11-03]].
Line 36: Line 36:
https://alioth.debian.org/scm/?group_id=30577 [[BR]]
http://no.speling.org [[BR]]

http://www.linux.com/articles/51675?tid=93 [[BR]]
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries [[BR]]
http://no.speling.org/lagNyeOrdlister.html [[BR]]
http://www.edd.uio.no/prosjekt/ordbanken [[BR]]
http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan [[BR]]
http://alioth.debian.org/frs/?group_id=30577 [[BR]]
http://en.wikipedia.org/wiki/MySpell [[BR]]
http://lingucomponent.openoffice.org [[BR]]
http://hunspell.sourceforge.net [[BR]]
https://alioth.debian.org/scm/?group_id=30577 <<BR>>
http://no.speling.org <<BR>>

http://www.linux.com/articles/51675?tid=93 <<BR>>
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries <<BR>>
http://no.speling.org/lagNyeOrdlister.html <<BR>>
http://www.edd.uio.no/prosjekt/ordbanken <<BR>>
http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan <<BR>>
http://alioth.debian.org/frs/?group_id=30577 <<BR>>
http://en.wikipedia.org/wiki/MySpell <<BR>>
http://lingucomponent.openoffice.org <<BR>>
http://hunspell.sourceforge.net <<BR>>

Referat fra tidligere møter

Møtet fant sted på Akershus fylkeskommune (AFK), 22.10.07 kl. 17:30–20:30.

Forrige møte var 13. mai 16:00 til 17:30. Informasjon om det forrige møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2007-05-13.

Neste møte var en uformell del av Skolelinux-samlinga, men da nyttig informasjon kom fram, så tar jeg det med.
Tid: lørdag 3. november. Informasjon om møtet ligger på SpellNorwegian/Møte/2007-11-03.

Tilstede

Axel Bojer og Terje Erlend Reite

Referent

Axel Bojer

Møtereferat

Hensikten var å se på hva som mangler, hva vi og hva som kan gjøres med hensyn til norsk ordliste, spesielt med tanke på å få brukt ordbankens ord, foreløpig i forhold til Hunbspell, som OOo bruker, men på sikt også andre varianter (ispell/aspell m.m.).

Oppgaver

  1. Finne ut hvordan de norske ordlistene er bygget opp
  2. Finne ut hvordan hunspell virker (formatet m.m.)
  3. Finne en vei fra 1 til 2

Viktige spørsmål

  1. Hva gjør Hunspell, har den en fullformsordliste, eller ekspanderer den selv en komprimert liste?
  2. Hva må gjøres rent konkret med ordbankens liste for at Hunspell skal kunne bruke dem?
  3. Har ordbankens ordliste en ekspansjonsfunksjon innebygget? Hvis ja, må dette sammenlignes med hva hunspell bruker.

Viktige lenker

https://alioth.debian.org/scm/?group_id=30577
http://no.speling.org
http://www.linux.com/articles/51675?tid=93
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries
http://no.speling.org/lagNyeOrdlister.html
http://www.edd.uio.no/prosjekt/ordbanken
http://wiki.debian.org/SpellNorwegian/Møteplan
http://alioth.debian.org/frs/?group_id=30577
http://en.wikipedia.org/wiki/MySpell
http://lingucomponent.openoffice.org
http://hunspell.sourceforge.net